Individ anpassade skoinlägg

  Smärtor i fot, knä, höft och rygg - kan bero på felaktig fot ställning. Så många som 70-80% har problem med pronation eller supination. Detta innebär en avvikande fotvinkel som kan leda till onormal belastning på muskler, leder och ligament. Den vanligaste felställningen är pronation. Det är när foten "faller" inåt. Det kan ge överbelastning/smärttillstånd i fot, knä och höft. Tidiga symptom är trötthetskänsla i fötter och ben.
  Med individ anpassade skoinlägg stöttas foten i ett optimalt belastningasläge och besvären mildras.
 Vid undersökning om individ anpassade skoinläg behövs, görs en gånganalys på ett löpband och en manuell undersökning av foten. Detta ligger till grund för hur avtycket görs. Avtycket skickas till Cast Medical som tillverkar inlägget. (www.castmedical.se)

Pris

utprovning + ett par 1990:-
extra par 1590:-