Lymfflödesmassage

  Lymfflödesmassage är en lugn behandlingsmetod där man stimulerar kroppens lugn och ro system (parasympatiska sysemet). För när det är påkopplat fungerar lymfsysemet som bäst.

  Lymfflödesmassage innebär djupandning, tryckväxlande strykningar i lymfflödets riktning och pumptryck vid lymfans "pumpstationer". Behandlingen startar uppifrån och ner, för att få igång "suget" i hela systemet, därefter arbetar man sig ut i armar och ben.

  Behandlingen kan göras generell över hela kroppen eller fokuseras på problem områden.

  Det är vanligt att man efter behandlingen blir lite frusen, kissnödig, törstig och ibland trött. Det är tecken på att lymfsystemet har kommit igång.

  Jag lär alltid ut en egenvårdsbehandling, som är viktig att göra för att snabbare få ett varaktigt resultat och för att du själv ska kunna påverka resultatet.

  I början kan man behöva lite tätare behandlingar, när systemet har kommit igång blir det längre mellan behandlingarna.
  
Besvär som kan behandlas med lymfflödesmassage:
  - Öka borttransporten av slaggprodukter
  - Allmänt immunförsvarsstärkande
  - Allmänt dåligt lymfflöde
  - Ben som svullnar vid stillasittande ex flygresor
  - Lipödem/celluliter
  - Fibromyalgi - lättare behandling
  - PMS-svullnad
  - Sukningar
  - Minska belastningen på åderbråck

Lymfsystemet

  Lymfsystemets funktioner är att:
   - Transportera bort 10-20 % av vätskan som blodet pumpar ut (venerna tar han om resterande        80-90 %)
  - Och att transportera bort stormolykelära slaggprodukter ( mjölksyra, fettceller, proteiner,                 virus, bakterier m.m.)

  I lymfnoderna analyseras slaggprodukterna och immunförsvaret larmas om angripande mikroorganismer upptäcks. Lymfsystemet är därmed den viktigaste delen i vår infektionsbekämpning och i vårt immunförsvar.

  Vid ett fungerande lymfsystem kan svullnaden orsakas av
  - kroppsliga skador/muskelspänningar
  - överbelastning av lymfsystemet ex åderbråck
  -medicinsk underfunktion av vätskebalansen ex hyoptyreos
  - vätskebalansen är störd av läkemedel ex cortison

  Alla svullnader påverkar kroppens läkningsprocceser  negativt.

  För optimal läkning och rehbilitering av alla skador och sjukdomar behövs:
  - optimal tillförsel av näring
  - maximal borttransport av slaggprodukter

  På lång sikt om överskotts vätska, slaggprodukter, döda celler och bakterier m.m. blir kvar och inte transporteras bort bildas bindväv, fettväv och cirkulationen blir sämre.

    Ödem är självförstärkande